viernes, 14 de julio de 2017

20170712-RELLEU- Monica Oltra ( VicePresidenta i Consejera d'igualdad i Politiques Inclusives- Diputada per Compromís- de la Generalitat Valenciana-. El 12 de Juliol de 2017 , va visitar RELLEU.


https://relleucronicahistoria.blogspot.com.es/2017/07/20170712-relleu-monica-oltra.html

viernes, 14 de julio de 2017


https://compromisperrelleu.blogspot.com.es/2017/07/20170712-relleu-monica-oltra.html  


NOTA DE PRENSA

EN VALENCIÀ:

Oltra anuncia la continuidad del servicio 

de los centros gestionados por Emaús en Alicante

    La Fundació Salut i Comunitat es fa càrrec de la gestió dels 10 centres que, 
fins ara, gestionava l'empresa Emaús .

- Oltra destaca la col·laboració dels ajuntaments amb la Conselleria 'en una
 negociació llarga i complicada' per a mantindre aquests centres i llocs de treball.

-                 
(12/07/2017) 

   La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica 
Oltra, ha assegurat a Relleu que la continuïtat del servei dels centres d'atendió 
a persones amb diversitat funcional, dones víctimes de violència de gènere i 
xiquets i xiquetes en situació de desprotecció, que fins ara prestava l'empresa 
Emaús està garantida després que la Fundació Salut i Comunitat haja asumió 
la seua gestió. 

   Oltra ha visitat les localitats de Relleu i Altea, on se situen la majoria d'aquests 
deu centres, dels quals ha visitat el centre ocupacional 'Rincón del Clot' per a 
persones amb diversitat funcional a Relleu, i el centre de protecció per a xiquets 
i xiquetes tutelades per la Generalitat 'Altea'. Així mateix s'ha reunit amb les 
alcaldes i els treballadors dels equips municipals de tots dos municipis. 

   La gestió dels dos centres i 4 més fins ara gestionats per Emaús ha sigut asumida 
per la Fundació Salut i Comunitat a través d'un contracte d'emergència "per a poder 
continuar i no perdre cap dia d'atenció i assistència als seus usuaris", i en el mes 
d'octubre es procedirà a un contracte de licitació d'urgència "per a donar una 
estabilitat a aquesta situació transitòria", ha assenyalat la vicepresidenta. 

   La vicepresidenta satisfeta per l'acord 

   Oltra s'ha mostrat molt satisfeta amb els bons resultats "d'una negociació larga 
i complicada" en la qual tant els ajuntaments dels municipis on es situen aquests 
centres com la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives "han col·laborat i 
treballat amb l'objectiu comú de mantenir aquests centres oberts" i els llocs de 
treball que porten aparellats. 

   Cal recordar que l'empresa Emaús es trobava en procés de liquidació después 
d'entrar en concurs de creditors, amb un deute de 21 milions d'euros, 5 d'ella 
amb la Seguretat Social. A més, els treballadors dels centres estan afectas 
per un ERE d'extinció que està pendent de resolució judicial. 

   En total són 10 centres els que s'han vist afectats per aquesta situació amb 
126 persones usuàries dels mateixos, la majoria persones menors d'edat, i 134 
treballadors i treballadores. 


   La vicepresidenta ha explicat que en aquests dos últims anys, des de la 
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'ha treballat perquè la situación 
econòmica per la qual travessava l'empresa "no afectara al servei i tracte que 
reben els usuaris dels centres", i ha destacat que s'ha aconseguit "gràcies a la 
professionalitat de les persones que treballen en ells". 

   Amb aquest objectiu, des de la Conselleria s'han mantingut reuniones 
periòdiques amb els treballadors de Emaús i s'han fet múltiples gestiona 
per a garantir el pagament dels seus salaris i el manteniment dels seis 
llocs de treball. Així mateix, s'ha estat permanentment en contacte amb 
l'administrador concursal i s'han realitzat nombroses gestions perquè una
 altra empresa es fera càrrec del contracte de gestió d'aquests centres. 

   Oltra ha afegit que la situació que ha patit Emaús és un exemple més de 
mala gestió de l'antic govern, "que va continuar contractant amb una 
entitat que tenia un deute de 21 milions d'euros". 
   Serveis socials reforçats 
   Després de la reunió mantinguda amb els treballadors dels serveis 
socials de l'Ajuntament de Relleu, la vicepresidenta ha assenyalat 
l'aposta que des de la Conselleria s'està fent per la "remunicipalització" 
dels serveis socials a través de la "atenció base", amb un incremento 
pressupostari que va a permetre "dotar d'un major finançament las 
municipis per a la contractació de professionals que formaran part 
dels equips multidisciplinaris". 
   En el cas dels municipis de Finestrat, Relleu, Orxeta i Sella, la 
Conselleria ha destinat enguany 85.086 euros per a la contractació del 
personal de l'equip base, quantitat que s'ha incrementat en un 130 per 
cent respecte als 37.135 euros de l'any passat. 
   L'augment de personal "repercuteix en una millor atenció a les 
persones" ha indicat Oltra, qui ha explicat que amb les inversiones 
realitzades des del seu departament en aquesta zona "les ràtios de 
professionals per habitant passen d'un professional cada 6.658 habitante 
en 2016, a un per cada 2.756 a la final d'any".  


Font: Pàgina web: 


NOTA DE PRENSA
EN CASTELLANO:
Oltra anuncia la continuidad del servicio 
de los centros gestionados por Emaús en Alicante
12/07/2017
   -La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado en Relleu que la 
continuidad del servicio de los centros de atención a personas 
con diversidad funcional, mujeres víctimas de violencia de 
género y niños y niñas en situación de desprotección, que 
hasta ahora prestaba la empresa Emaús, está garantizada 
después de que la Fundación Salud y Comunidad haya 
asumido su gestión. 

   -Oltra ha visitado las localidades de Relleu y Altea, 
donde se ubica la mayoría de estos diez centros, de los
 que ha visitado el centro ocupacional 'Rincón del Hoyo' 
para personas con diversidad funcional, en Relleu, y el 
centro de protección para niños y niñas tuteladas por la 
Generalitat 'Altea'. Asimismo, se ha reunido con los 
alcaldes y los trabajadores de los equipos municipales de 
ambos municipios. 

   -La gestión de ambos centros y 4 más hasta ahora 
gestionados por Emaús ha sido asumida por la Fundación 
Salud y Comunidad a través de un contrato de emergencia, 
"para poder continuar y no perder un sólo día de atención
 y asistencia a sus usuarios", y en el mes de octubre se 
procederá a un contrato de licitación de urgencia "para 
dar una estabilidad a esta situación transitoria", ha 
señalado la vicepresidenta. 

   -La vicepresidenta satisfecha por el acuerdo 


   -Oltra se ha mostrado muy satisfecha con los buenos resultados "de
 una negociación larga y complicada" en la que, tanto los ayuntamientos 
de los municipios donde su ubican estos centros como la Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, "han colaborado y trabajado con el 
objetivo común de mantener estos centros abiertos" y los puestos de 
trabajo que llevan aparejados. 

   -Cabe recordar que la empresa EMAUS se encontraba en proceso
 de liquidación tras entrar en concurso de acreedores, con una deuda 
de 21 millones de euros, 5 de ellos con la Seguridad Social. Además,
 los trabajadores de los centros están afectados por un ERE de 
extinción que está pendiente de resolución judicial.  

   -En total, son 10 centros los que se han visto afectados por esta 
situación con más de 126 personas usuarias de los mismos, 
la mayoría personas menores de edad, y 134 trabajadores y trabajadoras. 

   -La vicepresidenta ha explicado que en estos dos últimos años, desde 
la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha trabajado para 
que la situación económica por la que atravesaba la empresa "no 
afectara al servicio y trato que reciben los usuarios de los centros",
 y ha destacado que se ha conseguido "gracias a la profesionalidad 
de las personas que trabajan en ellos". 

   -Con ese objetivo, desde la Conselleria se han mantenido reuniones
 periódicas con los trabajadores de EMAUS y se han hecho múltiples 
gestiones para garantizar el pago de sus salarios y el mantenimiento 
de sus puestos de trabajo. Asimismo, se ha estado permanentemente 
en contacto con el administrador concursal y se han realizado 
numerosas gestiones para que otra empresa se hiciera cargo del 
contrato de gestión de estos centros. 

   -Oltra ha añadido que, la situación que ha padecido Emaús es un 
ejemplo más de mala gestión del antiguo gobierno, "que continuó 
contratando con una entidad que tenía una deuda de 21 millones de euros". 
   -Servicios sociales reforzados 
   -Tras la reunión mantenida con los trabajadores de los servicios 
sociales del Ayuntamiento de Relleu, la vicepresidenta ha señalado 
la apuesta que desde la Conselleria se está haciendo por la 
"remunicipalización" de los servicios sociales a través de la 
"atención base", con un incremento presupuestario que va a 
permitir "dotar de una mayor financiación a los municipios para la
 contratación de profesionales que formarán parte de los equipos 
multidisciplinares". 
   -En el caso de los municipios de Finestrat, Relleu, Orxeta y Sella, 
la Conselleria ha destinado este año 85.086 euros para la 
contratación del personal del equipo base, cantidad que se ha 
incrementado en un 130 por ciento respecto a los 37.135 euros 
del año pasado. 
   -El aumento de personal "repercute en una mejor atención a 
las personas" ha indicado Oltra, quien ha explicado que con las 
inversiones realizadas desde su departamento en esta zona
 "las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional 
cada 6.658 habitantes en 2016, a uno por cada 2.756 a finales de este año".


Fuente: Pagina Web: 


Més informació:

20170712-RELLEU- Monica Oltra ( VicePresidenta i Consejera d'igualdad i Politiques Inclusives- Diputada per Compromís- de la Generalitat Valenciana-. El 12 de Juliol de 2017 ,va visitar  RELLEU.

20170712S-RELLEU.Monica Oltra,visita el Centre Emaus de RELLEU, i visita RELLEU.
Fuente:Radio Onda Cero Marina Baixaprograma:Más de Uno Marina Baixa (13/07/2017)

20170712-Nota de Prensa de la Vicepresidencia de la Generalitat Valenciana:
Mónica Oltra. (12/07/2017).

20170712S-Oltra anuncia la continuidad del servicio de los centros gestionados por Emaús en Relleu y Altea.-Audio entrevista.Relleu (12/07/2017).
- Declaraciones de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra: http://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20170712/audio/MOltra_VICE__Altea_y_Relleu.mp3   

No hay comentarios:

Publicar un comentario